Незалежний центр судово-медичної діагностики

Пн - Пт: 09:00 - 17:00

ukr.forensic.medicine@gmail.com

Про нас

Судово-медична діагностика – це джерело судово-медичної інформації, на підставі якої вперше і найбільш рано встановлюються наявність травм, ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, причинного зв’язку травм і хвороб, низки посттравматичних станів (в першу чергу посттравматична стресова реакція /важкий психіатричний розлад/), дефектація надання медичної допомоги, перевірка всіх видів судово-медичних і судово-психіатричних експертиз. Це стосується як потерпілих осіб, так і затриманих, звинувачених, засуджених та інших осіб. «судово-медична експертиза».

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ незалежного центру судово-медичної діагностики виконуються чинними фахівцями в галузі «судова медицина» та «судова-психіатрія» та професіоналами-лікарями вузьких спеціальностей з багаторічним досвідом роботи. Всі спеціалісти є високо професійними особами в галузі знань «Медицина», «Право». Вони постійно і своєчасно підтверджують свій фах і кваліфікацію у відповідній галузі знань, в першу чергу – «судово-медична експертиза».

Відповідно до чинного кримінального законодавства України обов’язковою є умова призначення будь-якої експертизи після порушення кримінальної справи (пп. 5 і 6 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» від 30.05.1997 р. № 8), а підставою для проведення експертизи є передбачений законом процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом).

Нажаль, учасники кримінального і цивільного провадження (потерпілі особи, підозрювані. звинувачені, засуджені) не знають чи в поодиноких випадках застосовують свої можливості реалізації положень ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», де серед прав судового експерта закріплено можливість проводити ним на договірних засадах експертні дослідження з питань, що становлять інтерес для фізичних і юридичних осіб (п. 6 цієї статті). Ми нагадуємо і поновлюємо застосування цих можливостей.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз і Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 р. за № 705/3145. Вони передбачають певний порядок проведення експертних досліджень і висновків.

У п. 1.3 цього наказу визначено, що відповідно до чинного законодавства України за дорученням правоохоронних органів (у тому числі, для вирішення питання про порушення дисциплінарної, цивільно-правової і адміністративної чи кримінальної справи), посадових осіб Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Державної виконавчої служби, на замовлення адвокатів, захисників, страхових компаній та осіб, які самостійно захищають свої інтереси та їхніх законних представників, нотаріусів, банківських установ, а також інших юридичних і фізичних осіб можуть виконуватись експертні дослідження і висновки. Для проведення таких важливих і вельми цінних джерел доказів необхідні спеціальні знання, навички та вміння використовувати методи криміналістики, судової медицини та суміжних спеціальностей.

Результати експертних висновків оформлюються у письмових «ЕКСПЕРТНИХ ВИСНОВКАХ незалежного центру судово-медичної діагностики» згідно з чинним законодавством України.

Саме тому, в рамках чинного законодавства України наш Центр надає виключно важливі, детальні, перспективні та повноцінні послуги в сфері права і медицини, що стосуються переважно судово-медичної діяльності на підставах ст. 6 Закону України «Про судову експертизу» від 19.11.1992 р. за № 2801-XII; Права на підприємницьку діяльність відповідно до ст. 42 Конституції України; ст. 5 Закону України від 02.10.1992 р. за № 2657-XI; ст. 1 Закон України від 02.10.1996 р. за № 393/96-ВР.

Крім того, наші високо кваліфіковані фахівці в галузі судової медицини, можуть бути задіяні як фахівці відповідно до статті 71 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки володіють всіма спеціальними знаннями та навичками і можуть надавати консультації, пояснення, довідки та висновки під час огляду місця події, досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.